Erelid / Robin Dompeling

Robin Dompeling

Robin Dompeling is op 17 december 2018 voorgedragen door het bestuur en benoemd door
de algemene vergadering van de Haagse studieverenging Trinitas tot erelid van de
vereniging. Robin is voorgedragen voor zijn rol als oprichter van HSV Trinitas en heeft
daarmee een cruciale rol gespeeld in het bestaan van onze vereniging.


Voordat HSV Trinitas werd opgericht, was er al een klein clubje studenten dat zich inzette
voor hun studiegenoten. Via de ‘Studieverenging voor Bestuurskunde’ (SvB) organiseerden
zij kleinschalige activiteiten. Deze vereniging was nog niet geprofessionaliseerd en dus
hadden leden geen rechten en plichten. Het budget was klein, er waren geen officiële leden
en het bestuur werd niet gecontroleerd (geen statuten). Via een studiegenoot kwam Robin in
contact met de SvB en al snel werd hij vicevoorzitter en penningmeester. Na een jaar
solliciteerde hij naar de functie van voorzitter. Hij werd gekozen en mocht richting gaan
geven aan een ambitieus bestuur.


Robin initieerde bij de start van het bestuur een plan om de vereniging te professionaliseren,
maar dit was makkelijker gezegd dan gedaan. Er heerste twijfels onder de bestuursleden,
het officieel maken van een vereniging vraagt veel tijd en moeite. Na enige
overredingskracht stond het hele bestuur achter de opgaven. ‘’Je moet wel echt met het
voltallige bestuur achter deze beweging staan anders is het al mislukt’’ aldus Robin.


HSV Trinitas
Het besluit was genomen. De vereniging moest een transitie ontstaan. Het bestuur zag een
kans tot het ontwikkelen van een faculteitsbrede studievereniging. De Studieverenging voor
Bestuurskunde was nodig aan vervanging toe en de studies Integrale Veiligheidskunde en
Rechten hadden nog geen studievereniging. Er lagen dus enorme kansen om de faculteit
met elkaar te verbinden. Men wilde naar een vereniging ‘van studenten, voor studenten’ en
dus werden zoveel mogelijk mensen van binnen de faculteit betrokken.


‘’Democratie was voor ons enorm belangrijk, we wilden iedereen zoveel mogelijk in het
proces betrekken maar ook waken voor de autonomie van de vereniging ten opzichte van de
faculteit. We hebben aan alle betrokkenen gevraagd naar wat zij zoeken in een vereniging.
Daaruit kwamen de drie pijlers van de vereniging: sociale cohesie, netwerken en het
ontwikkelen van professionele vaardigheden.’’ Met alle feedback begon het bestuur aan het
schrijven van de statuten, de grondvesten van de vereniging.


Naast inhoud van de statuten moest er nog een belangrijke beslissing worden genomen. Bij
een nieuwe start hoort een nieuwe naam en dus werd er via een poll gepeild wat de voorkeur
van de leden was. HSV Trinitas won met ruime meerderheid, maar wat betekent het
eigenlijk? HSV Trinitas is latijn voor drie-eenheid. De faculteit bestaat uit drie onderdelen
(Bestuur, Recht & Veiligheid) die samen een eenheid vormen. HSV is een afkorting voor
Haagse Studievereniging.


In totaal duurde de professionalisering zo’n anderhalf jaar. ‘’Het proces was lang en pittig dus
het was echt tof om dat geheel vorm te zien krijgen met een naam en een logo’’. De transitie
van de verenging was een succes. Na de eerste echte ledenwerving telde de vereniging
ongeveer 90 leden. Robin: ‘’ Ik zie studeren en jezelf ontwikkelen als een recht dat helaas
niet iedereen heeft. We kunnen nu de mogelijkheid bieden aan studenten om iets terug te
doen voor onze medestudenten en de maatschappij via de verenging’’.


Robin heeft enkele jaren geleden afstand genomen van het bestuur. ‘’De grondvesten lagen
er en de visie was bepaald. Ik geef ieder bestuur de ruimte om zijn of haar ideeën door te
voeren. Ik zal de verenging altijd met plezier blijven volgen en actief blijven als alumni!’’

Robin_Dompeling_3.1.png
Robin Dompeling