Raad van Toezicht

Raad van  Toezicht

De Raad van Toezicht geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het bestuur van Trinitas. De RvT heeft geen uitvoerende taken binnen de vereniging, maar naast de adviserende rol vervullen zij ook een controlerende rol.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging, met de Raad van Toezicht daaronder. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het draaiend houden van de vereniging.

Wat doet de RvT?

  • stimuleert ideeën van het bestuur
  • faciliteert het bestuur actief om die ideeën te realiseren
  • controleert of het bestuur zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement houdt
  • waarborgt continuïteit, ook als het bestuursjaar eindigt

Wanneer neemt het bestuur contact op met de RvT?

  • bij beslissingen die ook gevolgen hebben voor komende bestuursjaren
  • bij onenigheid binnen het bestuur
  • bij de sollicitatieprocedure (voor nieuw bestuur)
  • bij problemen met het naleven van het beleidsplan

Wanneer neem jij (als lid) contact op met de RvT?

Het Trinitas-bestuur is het eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Kom je er met het bestuur niet uit, of kun je iets niet met het bestuur bespreken, dan kun je terecht bij de RvT. Email: rvt@hsvtrinitas.nl

Samenstelling RvT

De RvT bestaat uit ten minste twee en maximaal zeven personen.

  • Voorzitter: Florentine Zarks
  • Victor Pluym